Banklovkommisjonen

Oppnevnt av Finansdepartementet i 1990 for å foreta en fullstendig modernisering, samordning og revisjon av finanslovgivningen og regelverket på forsikringsområdet

Sekretariatets tidligere medlemmer

Kronologisk etter engasjementstidspunkt:

Sven Iver Steen

Else M. Bøthun (kontorsjef)

Hans Henrik Klouman

Atle Torvund

Boddvar Kaale

Arne Lyng

Kari Lærum (bankrådgiver)

Kristin Schjønsby