Om kommisjonen

Banklovkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990 for å foreta en fullstendig modernisering, samordning og revisjon av finanslovgivningen. Kommisjonen ble året etter også bedt om å inkludere regelverk på forsikringsområdet i dette reformarbeidet.

Mer om kommisjonen

Kommisjonens medlemmer

Banklovkommisjonen består av 1 leder, sekretariat på 2 personer og 15 nåværende medlemmer.

Oversikt over medlemmer

Banklovkommisjonens utredninger

I tidsrommet 1994–2016 har Banklovkommisjonen avgitt 30 utredninger.

Les om kommisjonens arbeid i kortform.

Se utredninger