Banksjef Ottar Dalsøren (Sparebanken Sogn og Fjordane/Finansforbundet)

Ottar Dalsøren er banksjef i Sparebanken Sogn og Fjordane, og har vært medlem av Banklovkommisjonen siden 1995. Advokat Ørnulf Kastet har fungert som vikar i forbindelse med utredningsarbeid på pensjonsområdet fra 2010 og senere som vikar på bank- og finansområdet.

Direktør Jan Digranes (Finans Norge)

Jan Digranes er direktør i Finans Norge med ansvar for betalingsformidling, digitalisering og banksikring. Digranes har vært ansatt i næringsorganisasjoner i finansnæringen siden 1987. Digranes har vært medlem av Banklovkommisjonen siden 2014.

Økonomisk rådgiver Eystein Gjelsvik (Landsorganisasjonen i Norge)

Erling Gjelsvik er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har tidligere vært forsker i SSB og Nordisk Ministerråd. Fra 1993 har han vært ansatt i Samfunnspolitisk avdeling i LO med hovedansvar på pensjonsområdet. Gjelsvik har deltatt i flere offentlige utvalg og vært medlem av Bankkommisjonen siden 1995.

Advokat Maj Hines Grape (Næringslivets Hovedorganisasjon)

Maj Hines Grape er advokat i NHOs avdeling for Samfunnsøkonomi, næringsjus og offentlig sektor. Hennes spesialområde er merverdiavgift og politisk påvirkning. Hun er medlem av Skatteklagenemnda. Maj har vært medlem av Banklovkommisjonen siden 2015.

Advokat Olav Heldal (DNB ASA)

Olav Heldal er advokat og var i perioden 1998 til 2013 juridisk direktør i DNB konsernet. Han har vært medlem av Banklovkommisjonen siden 2012.

Avdelingsdirektør Øystein Løining (Finansdepartementet)

Øystein Løining er avdelingsdirektør i Finansdepartementet, og nestleder i Finansmarkedsavdelingen. Han har sittet i Banklovkommisjonen helt fra den ble opprettet, og er det eneste medlem som har sittet i hele kommisjonens virketid.

Direktør Stefi Kierulf Prytz (Finans Norge)

Stefi Kierulf Prytz er leder av Finans Norges prosessområde livsforsikring og pensjon med et særlig ansvar for rammebetingelser på livsforsikrings- og pensjonsområdet. Kierulf Prytz har vært ansatt i Finans Norge siden 2007. Kierulf Prytz er utdannet jurist fra UiO og har fra før hun kom til Finans Norge flere års erfaring fra ulike stillinger i offentlig forvaltning, blant annet fra Statens Pensjonskasse. Kierulf Prytz har vært medlem av Banklovkommisjonen siden 2012.

Avdelingsdirektør Erling G. Rikheim (Finansdepartementet)

Erling G. Rikheim er avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Han har vært medlem av Banklovkommisjonen siden 1995.

Seniorrådgiver Egil Rokhaug (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Egil Rokhaug er jurist og arbeider som seniorrådgiver i Barne- og likstillingsdepartementet. Hans hovedarbeidsområder er personlig økonomi, gjeldsordning og boligrett. Han har utgitt flere bøker innenfor disse feltene og sittet i flere lovutvalg. Han har vært medlem av Banklovkommisjonen siden 2009.

 Advokat/fagsjef Camilla Forgaard Rukin (Hovedorganisasjonen Virke)

Camilla Forgaard Rukin er advokat og fagsjef i Hovedorganisasjonen Virke. Hennes fagfelt er blant annet arbeidsrett, alminnelig forretningsjus, finans- og verdipapirrett, betalingsformidling, toll og avgift. Rukin har tidligere arbeidet i Finanstilsynet, domstolene og advokatfirmaet Thommessen. Hun har deltatt i NOU-lovutvalg 2008/2009 “Kredittavtaler”, vært leder av kontrollkomiteen i YA-Bank & Forsikring, og hatt verv og oppnevnelser i diverse utvalg og nemnder i næringslivet. Rukin har medlem av Banklovkommisjonen siden 2012. Lars E. Hartveit fungerte som vikar i forbindelse med utredningsarbeid på pensjonsområdet fra 2012.

Juridisk direktør Marius Ryel (Norges Bank)

Marius Ryel er juridisk direktør i Norges Bank. Ryel er utdannet jurist, og har tidligere vært sjefsjurist i Finanstilsynet, advokat og partner i Wikborg, Rein & Co, juridisk direktør ved Oslo Børs, samt arbeidet som dommerfullmektig og i Justisdepartementets lovavdeling. Ryel har også vært formann for Børslovutvalget (1999), samt sittet som medlem i diverse lovutvalg.  Ryel har vært medlem av Banklovkommisjonen siden 2006.

Seniorrådgiver Marita Skjæveland (Konkurransetilsynet)

Marita Skjæveland er seniorrådgiver i Konkurransetilsynet i markedsavdeling Finans og Kommunikasjon. Skjæveland er utdannet samfunnsøkonom og har tidligere arbeidet i Norges Bank og BKK. Hun har vært medlem av Banklovkommisjonen siden 2015.

Generalsekretær Rolf A. Skomsvold (Pensjonskasseforeningen)

Rolf A. Skomsvold har vært medlem av Banklovkommisjonen siden 1993. Skomsvold er samfunnsøkonom fra UiO og bedriftsøkonom fra Trondheim Økonomiske Faghøyskole (nå Handelshøyskolen i Trondheim). Skomsvold har videre vært konsulent i Finansdepartementet, administrerende direktør for Kredittforetakenes Forening, økonomidirektør i Sparebankenes Kredittselskap og generalsekretær i Pensjonskasseforeningen. Skomsvold er nå deltidskonsulent i Pensjonskasseforeningen.

Seksjonssjef Runa Kristiane Sæther (Finanstilsynet)

Runa Kristiane Sæther er leder for seksjon for forsikringstilsyn i Finanstilsynet. Sæther har mange års erfaring fra ulike områder i Finanstilsynet, og har tidligere vært i Konkurransetilsynet. Hun er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og er autorisert finansanalytiker. Sæther har vært medlem av Banklovkommisjonen siden 2011.

Nestleder Bente Øverli (Forbrukerombudet)

Bente Øverli er nestleder i Forbrukerombudet. Hennes viktigste oppgaver er det strategiske arbeidet i organisasjonen, ressursstyring og ombudets kontaktnett. Hun representerer ombudet i ulike utvalg og internasjonale prosesser, herunder det verdensomspennende tilsynsnettverket ICPEN og som forbrukerrepresentant i OECD. Øverli har vært medlem av Banklovkommisjonen siden 2007.