Kronologisk etter oppnevningstidspunkt:

Tor Moursund (leder frem til 18. oktober 1991)

Steinar Tjomsland (nestleder frem til 1. april 1991)

Bernt Nyhagen (nestleder frem til høsten 2005)

Carsten Smith

Synneva Vethe

Terje Ligot

Ingeborg Moen Borgerud

Per Christiansen

Asbjørn Fidjestøl

Ragnhild Fusdahl

Arnhild Dordi Gjønnes

Kjersti Graver

Jan A. Halvorsen

Berit Klemetsen

Tor Kobberstad

Per Melsom

Frank Myhre

Eva Nygaard Ottesen

Inger E. Prebensen

Evlyn Raknerud

Per Anders Stalheim

Olav Vannebo

Marius Nygaard Haug

Berit Klemetsen

Torfinn Bjarkøy

Olav Breck

Sigrid Melsom

Kjersti Elvestad

Grete Faremo

Øivind Feght Knutsen

Hilde M. Berg

Jo Gjedrem

Liv Synnøve Taraldsrud

Kristin Skrede

Solveig Nordkvist (Lars E. Hartveit fungerte som vikar i forbindelse med utredningsarbeid på pensjonsområdet fra 2010)

Sverre Dyrhaug

Astrid Nyberget

Anne Nesheim Egeberg

Anne-Lise Løfsgaard

Hilde J. Vihovde

Jacob Hanssen (spesialoppnevnt i forbindelse med utredningsarbeid på pensjonsområdet fra 2010)

Erik Orskaug (spesialoppnevnt i forbindelse med utredningsarbeid på pensjonsområdet fra 2010)

Tove Storrødvann (spesialoppnevnt i forbindelse med utredningsarbeid på pensjonsområdet fra 2010) (

Kristin Juliussen (spesialoppnevnt i forbindelse med utredningsarbeid på pensjonsområdet fra 2010)

Kristin Diserud Mildal (spesialoppnevnt i forbindelse med utredningsarbeid på pensjonsområdet fra 2010)

Trond Søyland

Linn Tordal Halvorsen

Lone Veel Midtbø

Toril Melander Stene