Postadresse:

Banklovkommisjonen
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo

Besøksadresse:

Bankplassen 2
0151 Oslo

Telefon/telefaks:

Telefon: 22 31 69 32
Telefaks: 22 42 71 06

Leder:

Professor dr. juris Erling Selvig
Telefon 906 87 499
erling.selvig@norges-bank.no

Sekretariatet:

Hovedsekretær Lise Ljungmann Haugen
Telefon 22 31 69 34
lise-ljungmann.haugen@norges-bank.no

Juridisk rådgiver Jørgen Keiserud
Telefon 22 31 63 92
jorgen.keiserud@norges-bank.no