[et_pb_section admin_label=»section»][et_pb_row admin_label=»Rad»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text admin_label=»Tekst» background_layout=»light» text_orientation=»left» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]

Utredning nr. 10: NOU 2003: 11
Konkurranse i kollektiv livsforsikring

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=»row»][et_pb_column type=»1_4″][et_pb_image admin_label=»Bilde» src=»https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/193/files/2016/11/NOU-2003-11_Banklovkommisjonens-Utredning-nr.-10.jpg» alt=»Utredning nr. 10: NOU 2003: 11 Konkurranse i kollektiv livsforsikring» show_in_lightbox=»off» url_new_window=»off» use_overlay=»off» animation=»left» sticky=»off» align=»left» force_fullwidth=»off» always_center_on_mobile=»on» use_border_color=»on» border_color=»#000000″ border_style=»solid» url=»https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2003-11/id146170/»]

[/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=»3_4″][et_pb_text admin_label=»Tekst» background_layout=»light» text_orientation=»left» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]

NOU 2003: 11 Konkurranse i kollektiv livsforsikring (Utredning nr. 10) ble avgitt til Finansdepartementet 5. mars 2003. Utredningen var delt i to deler som begge omfattet emneområder av sentral betydning for konkurranseforholdene i markedet for kollektiv pensjonssparing.

Den første delen inneholdt utkast til ny lovgivning om kommunale pensjonsordninger tilpasset behovet for ryddige konkurranseforhold i det kommunale markedssegment. Banklovkommisjonens lovutkast gjorde det mulig for samtlige livsforsikringsselskaper å markedsføre kommunale pensjonsprodukter som imøtekom de krav som etter Arbeidsrettens dom av 8. oktober 2002 fulgte av den dagjeldende Hovedtariffavtale i kommunal sektor. Det ble forutsatt at de dispensasjoner fra gjeldende lov om forsikringsvirksomhet som var meddelt ulike selskaper, skulle bortfalle.

Den andre delen av utredningen inneholdt et lovutkast med et samlet regelverk om flytting av livsforsikrings- og pensjonskontrakter. Lovutkastet videreførte prinsippet om alminnelig flytterett i lov om forsikringsvirksomhet § 7–8. I denne delen av utredningen la Banklovkommisjonen vesentlig vekt på forenkling, opprydding og modernisering av de detaljerte og omfattende forskrifter som i dag gjaldt på området. Lovutkastet omfattet flytting av så vel private som kommunale pensjonsordninger.

Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet m.v. (kommunale pensjonsordninger m.v.) ble godkjent i Statsråd 24. oktober 2003, med et lovforslag som med mindre endringer svarte til Banklovkommisjonens forslag. I forsikringsvirksomhetsloven ble det ved lov av 19. desember 2003 nr. 121, vedtatt et nytt kapittel 8b. Kommunale pensjonsordninger og et nytt kapittel 8c. Flytting.

Loven trådte i kraft 1. januar 2004, og følger nå av lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven).

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]