[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”Rad”][et_pb_column type=”3_4″][et_pb_text admin_label=”Tekst” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Utredning nr. 2: NOU 1995: 25
Sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_image admin_label=”Bilde” src=”https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/193/files/2016/11/NOU-1995-25_Banklovkommisjonens-Utredning-nr.-2.jpg” alt=”Utredning nr. 2: NOU 1995: 25 Sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”on” border_color=”#000000″ border_style=”solid” url=”https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1995-25/id115732/”]

[/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”3_4″][et_pb_text admin_label=”Tekst” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

NOU 1995: 25 Sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (Utredning nr. 2) ble avgitt til Finansdepartementet 28. november 1995. I utredningen ble det foreslått regler om betalings- og soliditetssvikt i finansinstitusjoner, samt om offentlig administrasjon av banker og forsikringsselskaper mv.

Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner ble vedtatt 6. desember 1996 (banksikringsloven) og trådte i kraft 1. januar 1997.

Banklovkommisjonens forslag til regler om forsikringsselskapers garantiordning ble ikke ferdigbehandlet av departementet i forbindelse med ovennevnte lov. Enkelte av bestemmelsene i sikringsfondsloven om betalings- og soliditetsvansker og om offentlig administrasjon (kapittel 3 og 4), må ses i sammenheng med de regler som ble foreslått i NOU 1998: 14 Finansforetak m.v. (Utredning nr. 4) om oppløsning og avvikling av finansforetak (lovutkastet kapittel 9). Hvilke av disse regelverk som formelt vil bli gjort gjeldende i en konkret situasjon vil blant annet avhenge av om finansforetaket er i en økonomisk krise eller om man bare ønsker å avvikle foretakets virksomhet. I NOU 1998: 14 ble det foreslått det at enkelte av bestemmelsene i banksikringsloven skal gjelde så langt de passer ved avvikling etter finansforetaksloven.

Reglene i banksikringsloven ble i det vesentlige videreført i finansforetaksloven av 2015, og er ved NOU 2016: xx (Utredning nr. 30) nå foreslått revidert og endret på flere punkter.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]