[et_pb_section admin_label=»section»][et_pb_row admin_label=»Rad»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text admin_label=»Tekst» background_layout=»light» text_orientation=»left» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]

Utredning nr. 6: NOU 2001: 23
Finansforetakenes virksomhet

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=»row»][et_pb_column type=»1_4″][et_pb_image admin_label=»Bilde» src=»https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/193/files/2016/11/NOU-2001-23_Banklovkommisjonens-Utredning-nr.-6.jpg» alt=»Utredning nr. 6: NOU 2001: 23 Finansforetakenes virksomhet» show_in_lightbox=»off» url_new_window=»off» use_overlay=»off» animation=»left» sticky=»off» align=»left» force_fullwidth=»off» always_center_on_mobile=»on» use_border_color=»on» border_color=»#000000″ border_style=»solid» url=»https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou_2001-23/id117811/»]

[/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=»3_4″][et_pb_text admin_label=»Tekst» background_layout=»light» text_orientation=»left» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]

NOU 2001: 23 Finansforetakenes virksomhet (Utredning nr. 6) ble avgitt til Finansdepartementet 29. juni 2001. Lovutkastet bygget videre på forslaget fremmet i Banklovkommisjonens Utredning nr. 4, NOU 1998: 14 Finansforetak m.v., og må igjen sees i sammenheng med Banklovkommisjonen Utredning nr. 24 (NOU 2011: 8) som dannet basis for gjeldende lov om finansforetak og finanskonsern.

Utredning nr. 6 inneholdt således forslag til ny felles lovgivning for banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak. Det ble foreslått regler om organisering av virksomheten, herunder utkontraktering av tjenester, verdipapirisering, likviditet, plasseringsgrenser, pantesikrede obligasjoner, produktpakker og behandling av kundeopplysninger.

I utredningen ble enkelte alminnelige regler for finansforetaks virksomhet, behandlet. Banklovkommisjonen foreslo blant annet at det ble innført en bestemmelse om god forretningsskikk for finansforetak. Videre foreslo Banklovkommisjonen regler om finansforetaks opplysningsplikt overfor kunder og bruk av opplysninger om kunder, herunder regler om konfidensialitet og taushetsplikt.

Banklovkommisjonen vurderte spørsmål som bortsetting av tjenester (outsourcing), og foreslo regler for slik bortsetting. Banklovkommisjonen foreslo blant annet at finansforetak ble pålagt en meldeplikt til Kredittilsynet før de utkontrakterer deler av den konsesjonspliktige virksomheten og/ eller funksjoner som påvirker utførelsen av denne virksomheten.

Det ble videre forslått å gi banker, forsikringsselskaper og kredittforetak adgang til verdipapirisering. Verdipapirisering innebærer at fordringsmasser av ulike slag selges til et foretak hvis virksomhet er begrenset til å eie fordringene og til å finansiere ervervet gjennom utstedelse av obligasjoner. Disse reglene ble imidlertid opphevet ved finansforetaksloven av 2015.

Banklovkommisjonen foreslo videre at et kredittforetak skal kunne ta opp obligasjonslån sikret med porteføljepant (pantesikrede obligasjoner). I flere EU-land var det gitt særskilte lovbestemmelser som gjør slike obligasjoner til særlig sikre investeringsobjekter. Banklovkommisjonen foreslo bestemmelser som gjorde det mulig for norske kredittforetak å utstede slike obligasjoner.

Banklovkommisjonen foreslo endringer i bankers likviditetskrav slik at man som hovedregel gikk bort fra dagens ordning med kvantitative likviditetskrav og erstattet dette med kvalitative krav. Tilsyn skulle føres gjennom løpetidsrapportering. Reglene om likviditet gjaldt for alle finansforetak.

En oversikt over utredningen er også gitt i Utredning nr. 24 (NOU 2011: 8 Bind A avsnitt 3.3).

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]