[et_pb_section admin_label=»section»][et_pb_row admin_label=»Rad»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text admin_label=»Tekst» background_layout=»light» text_orientation=»left» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]

Utredning nr. 7: NOU 2001: 24
Ny livsforsikringslovgivning

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=»row»][et_pb_column type=»1_4″][et_pb_image admin_label=»Bilde» src=»https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/193/files/2016/11/NOU-2001-24_Banklovkommisjonens-Utredning-nr.-7.jpg» alt=»Utredning nr. 7: NOU 2001: 24 Ny livsforsikringslovgivning» show_in_lightbox=»off» url_new_window=»off» use_overlay=»off» animation=»left» sticky=»off» align=»left» force_fullwidth=»off» always_center_on_mobile=»on» use_border_color=»on» border_color=»#000000″ border_style=»solid» url=»https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2001-24/id117830/»]

[/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=»3_4″][et_pb_text admin_label=»Tekst» background_layout=»light» text_orientation=»left» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]

NOU 2001: 24 Ny livsforsikringslovgivning (Utredning nr. 7) ble avgitt til Finansdepartementet 29. juni 2001.

I Utredning nr. 7 behandlet Banklovkommisjonen livsforsikringslovgivningen, med hovedvekt på kollektiv pensjonsforsikring. I utredningen la Banklovkommisjonen frem forslag til et nytt regelsett for regulering av livsforsikringsselskapers virksomhet. Regelforslaget var basert på nye prinsipper for regulering av forholdet mellom kunde og forsikringsselskap. Banklovkommisjonen foreslo at bestemmelsene ble inntatt som et nytt kapittel 8a i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet. Formålet med reglene var å øke forutberegnelighet og oversiktlighet for forsikringskundene. I utredningen ble det også behandlet et begrenset antall spørsmål som direkte angikk individuell livsforsikring.

Lovutkastet ble til slutt tatt inn i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven).  Reglene ble ikke opphevet ved finansforetaksloven av 2015.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]