[et_pb_section admin_label=»section»][et_pb_row admin_label=»Rad»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text admin_label=»Tekst» background_layout=»light» text_orientation=»left» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]

Utredning nr. 9: NOU 2002: 21
Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=»row»][et_pb_column type=»1_4″][et_pb_image admin_label=»Bilde» src=»https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/193/files/2016/11/NOU-2002-21_Banklovkommisjonens-Utredning-nr.-9.jpg» alt=»Utredning nr. 9: NOU 2002: 21 Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler» show_in_lightbox=»off» url_new_window=»off» use_overlay=»off» animation=»left» sticky=»off» align=»left» force_fullwidth=»off» always_center_on_mobile=»on» use_border_color=»on» border_color=»#000000″ border_style=»solid» url=»https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2002-21/id145740/»]

[/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=»3_4″][et_pb_text admin_label=»Tekst» background_layout=»light» text_orientation=»left» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]

NOU 2002: 21 Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler (Utredning nr. 9) ble avgitt til Justisdepartementet 18. desember 2002.

I Utredning nr. 9 foreslo Banklovkommisjonen en revisjon av reglene om fornyelse og oppsigelse av andre forsikringsavtaler enn livsforsikringsavtaler. Lovutkastet omfattet skadeforsikring, sykeforsikring og ulykkesforsikring.

Det ble foreslått at forsikringstakeren i forsikringstiden skulle kunne flytte forsikringen fra ett selskap til et annet. Videre ble det foreslått en endring av fristene for å unnlate å fornye forsikringen ved utløpet av forsikringstiden, og en plikt for forsikringsselskapet til å informere forsikringstakeren om reglene for å unnlate fornyelse. Hensikten med forslagene var å styrke forsikringstakerens stilling og hindre innelåsningsmekanismer som var ansett som uheldige for konkurransen i forsikringsmarkedet.

Banklovkommisjonen så ikke behov for å endre reglene om forsikringstakerens rett til oppsigelse av livsforsikringsavtaler. Banklovkommisjonen foreslo at regelrevisjonen blant annet skjedde ved en endring av lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 kapitlene 3 og 12.

Lov 29. april 2005 nr. 22, som trådte i kraft 1. januar 2006, endret lov om forsikringsavtaler. Det ble da blant annet innført en rett til automatisk fornyelse og flytting av forsikringer.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]